| Missie & Visie Missie & Visie

Bewust Arnhem 

Bewust Arnhem is onderdeel van een landelijke organisatie die zich toelegt op het helpen bouwen van levendige netwerken rond bewustwording. De kernrubrieken zijn persoonlijke groei, duurzaamheid, welzijn en gezondheid en voeding.

ZZP'ers, professionals, ondernemers, winkeliers en maatschappelijke organisaties die zich met hart en ziel willen inzetten om zijn/haar onderneming naar een hoger plan willen brengen. En vanuit jouw bezieling en passie voor je dienst of product zich wil verbinden met andere ondernemers. 

Missie

  • Zichtbaar maken van lokaal aanbod in persoonlijke groei, welzijn, gezondheid en duurzaamheid
  • Ontwikkeling van een lokaal bewustzijnsnetwerk in Arnhem en omstreken
  • Professionalisering en kwaliteitsbevordering van de aangedsloten leden

Visie

Bewustzijn in Nederland is via steeds meer werkwijzen te ontwikkelen. Het aantal aanbieders dat werkt vanuit een holistisch wereldbeeld, neemt al jaren toe. Het is soms moeilijk om uit het grote aanbod het juiste te kiezen.

Een heldere website nodigt (be)zoekers uit te vinden. 

Bewust Arnhem gelooft in lokaal

  • Het is goed te weten wat dichtbij te vinden is
  • Als antwoord op een steeds breder wordend aanbod in bewustwording
  • Als kans om gemakkelijk samen te werken
  • Als gelegenheid om snel en goed te professionaliseren via een netwerk
  • Als antwoord op de file- problematiek

Lees meer over Bewust Nederland.